Thực hành đăng bài sử dụng các câu lệnh tự động (Tập hợp các Macro do [email protected] cung cấp, PHIÊN BẢN 2) trong ClipboardFusion phiên bản 5.9

Việt Nam là vùng nhiệt đới hoa lá nở quanh năm nên chúng ta khó hình dung được nét đặc biệt của Tháng Năm như ở vùng ôn đới, nơi mà muôn hoa chỉ bắt đầu đua nở trong thời gian này. Tuy nhiên lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ không hệ tại ở đặc điểm địa lý và khí hậu này, nhưng ở chính tấm lòng của chúng ta. Rõ ràng việc dâng hoa kính Đức Mẹ được tổ chức rất rầm rộ và hoành tráng ở Việt Nam, trong khi ở châu âu lại không được như vậy. Chỉ có điều ước mong sao các tín hữu đừng chỉ bám vào những nghi thức hoành tráng bên ngoài, chỉ tổ chức múa hoa, dâng hoa và thậm chí là những cuộc thi dâng hoa giữa các giáo họ, giáo xứ nhưng không thực sự chú ý đến nội tâm, đến ý nghĩa thực sự của Tháng Hoa là để tăng thêm lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi và sám hối hoán cải đời sống mỗi ngày.
Việt Nam là vùng nhiệt đới hoa lá nở quanh năm nên chúng ta khó hình dung được nét đặc biệt của Tháng Năm như ở vùng ôn đới, nơi mà muôn hoa chỉ bắt đầu đua nở trong thời gian này. Tuy nhiên lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ không hệ tại ở đặc điểm địa lý và khí hậu này, nhưng ở chính tấm lòng của chúng ta. Rõ ràng việc dâng hoa kính Đức Mẹ được tổ chức rất rầm rộ và hoành tráng ở Việt Nam, trong khi ở châu âu lại không được như vậy. Chỉ có điều ước mong sao các tín hữu đừng chỉ bám vào những nghi thức hoành tráng bên ngoài, chỉ tổ chức múa hoa, dâng hoa và thậm chí là những cuộc thi dâng hoa giữa các giáo họ, giáo xứ nhưng không thực sự chú ý đến nội tâm, đến ý nghĩa thực sự của Tháng Hoa là để tăng thêm lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi và sám hối hoán cải đời sống mỗi ngày.
Văn bản cần nhấn mạnh... Tuy nhiên lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ không hệ tại ở đặc điểm địa lý và khí hậu này, nhưng ở chính tấm lòng của chúng ta. Rõ ràng việc dâng hoa kính Đức Mẹ được tổ chức rất rầm rộ và hoành tráng ở Việt Nam, trong khi ở châu âu lại không được như vậy.


Việt Nam là vùng nhiệt đới hoa lá nở quanh năm nên chúng ta khó hình dung được nét đặc biệt của Tháng Năm như ở vùng ôn đới, nơi mà muôn hoa chỉ bắt đầu đua nở trong thời gian này. Tuy nhiên lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ không hệ tại ở đặc điểm địa lý và khí hậu này, nhưng ở chính tấm lòng của chúng ta. Rõ ràng việc dâng hoa kính Đức Mẹ được tổ chức rất rầm rộ và hoành tráng ở Việt Nam, trong khi ở châu âu lại không được như vậy. Chỉ có điều ước mong sao các tín hữu đừng chỉ bám vào những nghi thức hoành tráng bên ngoài, chỉ tổ chức múa hoa, dâng hoa và thậm chí là những cuộc thi dâng hoa giữa các giáo họ, giáo xứ nhưng không thực sự chú ý đến nội tâm, đến ý nghĩa thực sự của Tháng Hoa là để tăng thêm lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi và sám hối hoán cải đời sống mỗi ngày.
Văn bản cần nhấn mạnh... Tuy nhiên lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ không hệ tại ở đặc điểm địa lý và khí hậu này, nhưng ở chính tấm lòng của chúng ta. Rõ ràng việc dâng hoa kính Đức Mẹ được tổ chức rất rầm rộ và hoành tráng ở Việt Nam, trong khi ở châu âu lại không được như vậy.

Việt Nam là vùng nhiệt đới hoa lá nở quanh năm nên chúng ta khó hình dung được nét đặc biệt của Tháng Năm như ở vùng ôn đới, nơi mà muôn hoa chỉ bắt đầu đua nở trong thời gian này. Tuy nhiên lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ không hệ tại ở đặc điểm địa lý và khí hậu này, nhưng ở chính tấm lòng của chúng ta. Rõ ràng việc dâng hoa kính Đức Mẹ được tổ chức rất rầm rộ và hoành tráng ở Việt Nam, trong khi ở châu âu lại không được như vậy. Chỉ có điều ước mong sao các tín hữu đừng chỉ bám vào những nghi thức hoành tráng bên ngoài, chỉ tổ chức múa hoa, dâng hoa và thậm chí là những cuộc thi dâng hoa giữa các giáo họ, giáo xứ nhưng không thực sự chú ý đến nội tâm, đến ý nghĩa thực sự của Tháng Hoa là để tăng thêm lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi và sám hối hoán cải đời sống mỗi ngày.
Việt Nam là vùng nhiệt đới hoa lá nở quanh năm nên chúng ta khó hình dung được nét đặc biệt của Tháng Năm như ở vùng ôn đới, nơi mà muôn hoa chỉ bắt đầu đua nở trong thời gian này. Tuy nhiên lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ không hệ tại ở đặc điểm địa lý và khí hậu này, nhưng ở chính tấm lòng của chúng ta. Rõ ràng việc dâng hoa kính Đức Mẹ được tổ chức rất rầm rộ và hoành tráng ở Việt Nam, trong khi ở châu âu lại không được như vậy. Chỉ có điều ước mong sao các tín hữu đừng chỉ bám vào những nghi thức hoành tráng bên ngoài, chỉ tổ chức múa hoa, dâng hoa và thậm chí là những cuộc thi dâng hoa giữa các giáo họ, giáo xứ nhưng không thực sự chú ý đến nội tâm, đến ý nghĩa thực sự của Tháng Hoa là để tăng thêm lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi và sám hối hoán cải đời sống mỗi ngày.

Việt Nam là vùng nhiệt đới hoa lá nở quanh năm nên chúng ta khó hình dung được nét đặc biệt của Tháng Năm như ở vùng ôn đới, nơi mà muôn hoa chỉ bắt đầu đua nở trong thời gian này. Tuy nhiên lòng yêu mến và tôn kính Đức Mẹ không hệ tại ở đặc điểm địa lý và khí hậu này, nhưng ở chính tấm lòng của chúng ta. Rõ ràng việc dâng hoa kính Đức Mẹ được tổ chức rất rầm rộ và hoành tráng ở Việt Nam, trong khi ở châu âu lại không được như vậy. Chỉ có điều ước mong sao các tín hữu đừng chỉ bám vào những nghi thức hoành tráng bên ngoài, chỉ tổ chức múa hoa, dâng hoa và thậm chí là những cuộc thi dâng hoa giữa các giáo họ, giáo xứ nhưng không thực sự chú ý đến nội tâm, đến ý nghĩa thực sự của Tháng Hoa là để tăng thêm lòng yêu mến Đức Mẹ qua việc siêng năng lần hạt Mân Côi và sám hối hoán cải đời sống mỗi ngày.
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url