Vatican: Số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới tăng thêm 16 triệu, trong năm 2020

Theo số liệu mới công bố của Toà thánh hôm Thứ Sáu, 11/02 vừa qua, số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới tăng thêm khoảng 16 triệu người, trong năm 2020, lên 1,36 tỷ tín hữu. Vatican News, cổng thông tin trực tuyến của Toà thánh cho biết sự gia tăng này tương ứng với sự tăng dân số toàn cầu trong năm đại dịch coronavirus càn quét khắp hành tinh. Tín hữu Công giáo tiếp tục chiếm 17,7% tổng dân số thế giới.

Theo số liệu mới công bố của Toà thánh hôm Thứ Sáu, 11/02 vừa qua, số tín hữu Công giáo trên toàn thế giới tăng thêm khoảng 16 triệu người, trong năm 2020, lên 1,36 tỷ tín hữu.

Vatican News, cổng thông tin trực tuyến của Toà thánh cho biết sự gia tăng này tương ứng với sự tăng dân số toàn cầu trong năm đại dịch coronavirus càn quét khắp hành tinh. Tín hữu Công giáo tiếp tục chiếm 17,7% tổng dân số thế giới.

Các số liệu của năm 2020 — năm gần đây nhất có sẵn số liệu — lấy từ ấn bản năm 2022 của Niên giám Toà thánh (Annuario Pontificio) và Niên giám Thống kê của Giáo hội (Annuarium Statisticum Ecclesiae) năm 2020, do Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội tại Vatican biên soạn.

Giống những năm trước, Giáo hội phát triển nhanh nhất ở Châu Á (1,8%), Châu Phi (2,1%) và khiêm tốn nhất ở Châu Âu (0,3%).

Gần một nửa số tín hữu Công giáo trên thế giới (48%) sống ở Châu Mỹ, 28% sống ở Nam Mỹ.

Số giám mục trên thế giới đã giảm một vị, từ 5.364 năm 2019 xuống 5.363 vị vào năm 2020.

Tính đến cuối năm 2020, có tổng số 410.219 linh mục, giảm 4.117 vị so với năm 2019. Vatican News cho biết, mặc dù số lượng linh mục ở Bắc Mỹ và Châu Âu có giảm, nhưng ở Châu Phi và Châu Á đã có một "sự gia tăng đáng kể".

Vào năm 2020, khoảng 40% linh mục trên thế giới sống ở Châu Âu, 29% ở Châu Mỹ, 17% ở Châu Á, 12% ở Châu Phi và 1% ở Châu Đại Dương.

Số tín hữu Công giáo trên mỗi linh mục trên toàn thế giới tăng từ 3.245 tín hữu vào năm 2019 lên 3.314 tín hữu vào năm 2020. Ở Châu Âu, có trung bình 1.746 tín hữu Công giáo trên một linh mục, 2.086 tín hữu ở Châu Mỹ và 5.089 tín hữu ở Châu Phi.

Số phó tế vĩnh viễn đã tăng lên, từ 48.238 vị năm 2019 lên 48.635 vị vào năm 2020. Con số ở Châu Âu giảm nhẹ từ 15.267 vị xuống còn 15.170 vị.

Số lượng nam tu sỹ nam không phải linh mục, tăng trên toàn thế giới từ 50.295 năm 2019 lên 50.569 vào năm 2020, sự gia tăng được ghi nhận ở Châu Phi (1,1%), Châu Á (2,8%) và Châu Âu (4%) nhưng giảm ở Châu Mỹ (- 4%) và Châu Đại Dương (-6%).

Số lượng nữ tu giảm trên toàn cầu từ 630.099 người năm 2019 xuống còn 619.546 người năm 2020, giảm -1,7%. Nhưng có sự gia tăng ở Châu Phi (3,2%) và Châu Á (0,2%), cùng với mức giảm ở Châu Âu (-4,1%), Châu Mỹ (-2,8%) và Châu Đại Dương (-5,7%).

Có 111.855 chủng sinh năm 2020, so với 114.058 năm 2019. Có mức giảm đáng kể ở Châu Âu (-4,3%), Châu Mỹ (-4,2%) và Châu Á (-3,5%) nhưng tăng 2,8% (từ 32,721 đến 33.628) ở Châu Phi.

https://www.catholicnewsagency.com
Chuyển ngữ: Hoàng Long, Nhóm Phiên dịch Mai Khôi
Mới hơnCũ hơn
Chưa có bình luận
    Tham gia bình luận
    comment url